کرایه ابزار شیرکوه

یزد، یزد
کد اختصاصی فروشگاه: 444
شماره تلفن: 09130985073
آدرس: میدان سادات اول خیابان پارسائیان کرایه ابزار شیرکوه
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
کرایه ابزار پیکور. موتور برق، تخته و .....