جور مارکت

یزد، میبد
کد اختصاصی فروشگاه: 173
شماره تلفن: 09130975385
آدرس: میبد. خیابان خامنه ای جنب بازارچه میوه رضا
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
انواع مواد غذایی ولبنیات