خیاطی محمد

یزد، اشکذر
ضریب افزایش: 1
کد اختصاصی فروشگاه: 511
شماره تلفن: 09139543457
آدرس: اشکذر خیابان امام میدان 13ابان روبروی بهزیستی
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
دوخت کت وشلوار،شلوار تک،تعمیرات و...