ساندویچی یک و یک

یزد، یزد
کد اختصاصی فروشگاه: 369
شماره تلفن: 09138569788
آدرس: میدان ابوالفضل بلوار جانباز ۲۰۰متر مانده به پمپ بنزین
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
انواع همبر و ساندویچ