فروشگاه مهدیه باجه 4

یزد، یزد
کد اختصاصی فروشگاه: 358
شماره تلفن: 37300565
آدرس: میدان امام علی،اواسط خیابان شهید پارساییان سومین کوچه سمت راست
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
انواع مواد غذایی