هیات حضرت علی اکبر (ع)اشکذر

یزد، اشکذر
کد اختصاصی فروشگاه: 343
شماره تلفن: 09303289899
آدرس: اشکذر حسینیه حاج علیرضا
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
جهت جمع آوری کمک های مردمی برای برپایی مراسمات