موبایل نیکا

یزد، یزد
کد اختصاصی فروشگاه: 289
شماره تلفن: 09132508446
آدرس: یزد شهرک رزمندگان خیابان فضیلت روبروی آپارتمان آزادی
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
فروش و تعمیرات موبایل