ذغال پوریا

یزد، یزد
کد اختصاصی فروشگاه: 213
شماره تلفن: 09132597231
آدرس: بلوار فردوسی بعد از رستوران گلسرخ رو به روی کوچه گلها
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
انواع ذغال و دخانیات قلیان