شیرینی سرای گل گندم

یزد، یزد
کد اختصاصی فروشگاه: 201
شماره تلفن: 09132748693
آدرس: یزد. میدان امام علی. خیابان ذوالفقار. بعد از آپارتمان فاز یک
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
انواع شیرینی. کیک تولد