عطاری سید شهاب

یزد، یزد
کد اختصاصی فروشگاه: 198
شماره تلفن: 09132741742
آدرس: یزد. میدان امام علی. خیابان ذوالفقار. بعد از آپارتمان فاز یک
برای مشاهده فروشگاه بر روی اپ اندروید کد QR را در اپ اسکن کنید.
شرح
انواع جوشاندنیها. ادویه ها.